شهرداری آبادان از مرکز مطالعات شورای شهر حمایت كند

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت شهرداری از مرکز مطالعات شورای شهر آبادان ضررهای احتمالی آزمون و خطا در شهرداری را كاهش می دهد.

جواد سعدون زاده اظهار کرد: مطالعه و پژوهش به عنوان موضوعی مهم در هر نهاد و سازمان به حساب می آید و بر همین اساس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان نیز در پیشرفت این شهر تاثیرگذار است.

وی تحقیق و پژوهش را زمینه ساز تدوین نقشه راه موفق دانست و افزود: کمیته های پژوهشی در هر نهادی به عنوان اتاق فکر یک سازمان به راهبران و هدایتگران آن سازمان در راستای اهداف صحیح پایدار عمل می کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت شهردای آبادان از مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی این شهر، تصریح کرد: چنانچه شهرداری آبادان از مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی این شهر حمایت کند و زیرساخت های پژوهشی این مرکز را فراهم کند، از ضررهای احتمالی آزمون و خطا در شهرداری جلوگیری می شود.

سعدون زاده تاکید کرد: رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان فرد توانمند و خوش فکری است و با عملکردی که تاکنون در شورای اسلامی شهر آبادان داشته است به طور حتم اقدامات مناسبی را در این مرکز انجام خواهد داد. مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان در پیشرفت این شهر تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: من به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه که در زمینه پژوهش، تدریس و مقاله نویسی فعالیت می کنم می توانم حلقه رابط مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان به نهاد مقدس دانشگاه باشم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در همین خصوص اضافه کرد: در رشته های گوناگون و مختلف تخصصی در دانشگاه و خارج از دانشگاه می توانم افراد پژوهشگر، صاحب نظر و متخصص را به مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان معرفی کنم.

سعدون زاده عنوان کرد: امید است با تدوین برنامه های مناسب در مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان گام های بلندی برای حرکت های علمی و همچنین پیشرفت و توسعه شهر آبادان برداشته شود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین اخبار