اظهارات دکتر سعدون زاده در خصوص محور آبادان - اروند کنار

اظهارات دکتر سعدون زاده در خصوص پروژه های 1- محور آبادان - اروند کنار 2- اجرای طرح روشنایی در محورهای مورد نظر 3- محور قفقاس

اظهارات دکتر سعدون زاده در خصوص محور آبادان - اروند کنار

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین اخبار