نشست مشترک زنگنه با کمیسیون انرژی مجلس با حضور دکتر سعدون زاده

نشست مشترک زنگنه با کمیسیون انرژی مجلس با حضور دکتر سعدون زاده

نشست مشترک زنگنه با کمیسیون انرژی مجلس با حضور دکتر سعدون زاده

نشست مشترک زنگنه با کمیسیون انرژی مجلس با حضور دکتر سعدون زاده

نشست مشترک زنگنه با کمیسیون انرژی مجلس با حضور دکتر سعدون زاده

نشست مشترک زنگنه با کمیسیون انرژی مجلس با حضور دکتر سعدون زاده

نشست مشترک زنگنه با کمیسیون انرژی مجلس با حضور دکتر سعدون زاده

نشست مشترک زنگنه با کمیسیون انرژی مجلس با حضور دکتر سعدون زاده

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین اخبار